เกี่ยวกับระบบการจัดการการผลิต / ระบบการจัดการการขาย

หลายปีที่ผ่านมาเราได้พัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ นั่นคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาของโปรแกรมซิมเล็กซ์ เราเชื่อว่าแนวคิดนี้จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของเรา

นั่นคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาของโปรแกรมซิมเล็กซ์ เราเชื่อว่าแนวคิดนี้ให้ความพึงพอใจให้กับลูกค้าของเรา

รูปแบบการทำงานของระบบการจัดการการผลิต / ระบบการจัดการการขาย

ภาพรวมระบบการจัดการการผลิต / ระบบการจัดการการขาย

การทำงานของระบบการจัดการการผลิตประกอบด้วย การจัดการการขาย ,ระบบการวางแผนการผลิต (MPS) ,ระบบการวางแผนการใช้วัตถุดิบ (MRP) ,การจัดการการสั่งซื้อสินค้า ,การจัดการคลังสินค้าและการบริหารต้นทุน
ขั้นตอนการทำงานของระบบการจัดการการขาย ใบเสนอราคา → ออกใบสั่งซื้อ → ออกใบกำกับสินค้า → ป้อนข้อมูลการจัดส่ง → ออกใบแจ้งหนี้ ขั้นตอนการออกคำสั่งซื้อ ออกใบสั่งซื้อ → พิมพ์ใบสั่งซื้อ → ยืนยันใบสั่งซื้อ → ป้อนข้อมูลใบแจ้งหนี้ → ยืนยันข้อมูลใบแจ้งหนี้
การจัดการสินค้าคงคลัง จะแสดงจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงตามสถานที่จัดเก็บสินค้า และมีการบันทึกความเคลื่อนไหวของสินค้าตลอดเวลา
การออกคำสั่งการผลิต โปรแกรมจะทำการคำนวณความต้องการใช้วัตถุดิบจากระบบการวางแผนการใช้วัตถุดิบ (MRP) ใบสั่งซื้อที่ได้จากการทำ MRP สามารถเปลี่ยนแปรงให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้

ระบบควบคุมการขาย

ขั้นตอนพื้นฐานของการทำธุรกิจคือ ออกใบเสนอราคา→กรอกข้อมูลใบสั่งซื้อจากลูกค้า→ออกใบกำกับสินค้า→ส่งสินค้าออก→ออกใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้ ข้อมูลใบสั่งซ์้อจากลูกค้าและการออกใบกำกับภาษีจะต้องได้รับการอนุมัติก่อน

ระบบควบคุมการซื้อ

ขั้นตอนพื้นฐานคือ การออกใบสั่งซื้อ→อนุมัติใบสั่งซื้อ→รับของเข้าระบบ→ใบแจ้งหนี้→อนุมัติใบแจ้งหนี้

MPS / MRP

ขั้นตอนพื้นฐาน ใบสั่งซื้อ→MPS (ระบบการวางแผนการผลิต)→MRP ( ระบบการวางแผนการใช้วัตถุดิบ)→ยืนยันการผลิต→สั่งผลิต

ระบบควบคุมการผลิต

การทำงานของระบบการผลิต เกิดขึ้นหลังการสั่งผลิต (Add Order) หรือ หลังการปล่อยคำสั่งการผลิต/คำสั่งซื้อวัตถุดิบ (MRP)→การบันทึกการเบิกวัตถุดิบ→การบันทึกผลการผลิต

ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง

หมายเหตุ : ระบบบัญชีไม่สามารถอัพเดทข้อมูลสินค้าคงเหลือได้ทันที ระบบบัญชีจะดึงข้อมูลจาก การทำ Inventory และ การทำ Receive / Issue

ตารางกำหนดการ

SimLex Scheduler Module ได้รับการสนับสนุนเป็นโมดูลตัวเลือกของการควบคุมการผลิต กำหนดการสามารถดำเนินการได้ด้วยเงื่อนไขการผลิตที่ซับซ้อนและสามารถสร้างใบสั่งผลิตที่สูงขึ้นได้

ระบบบัญชี

โปรแกรม Simlex Production Control ปกติแล้วจะไม่ได้รวม ส่วนของ บัญชี (Accounting) มาด้วย แต่สามารถรวมไปในระบบได้ หากลูกค้าาต้องการ

ระบบบาร์โค๊ดโดยใช้เครื่องแท๊บเล็ต

การใส่ข้อมูลผลลัพท์ยังสามารถใช้ผ่านการแสกนบาร์โค๊ด ด้วยแท๊บเล็ตหรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ไม่ว่าจะ Android หรือ iOS หรือจากเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้ ยังมีเครื่องอ่านบาร์โค๊ดแบบไร้สาย ที่ราคาไม่แพง ใช้พลังงานจากถ่านอัลคาไลน์ธรรมดาได้ แถมยังสามารถอ่านโค๊ด 2 มิติได้ด้วย(QR Code เป็นต้น)

ยิ่งถ้าเครื่องของคุณ(แท๊บเล็ต,มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์)มีการเชื่อมต่อกับ Wifi คุณก็ยังสามารถใส่ข้อมูลได้ ไม่ว่าจะผ่าน Server ของคุณเองหรือจะเป็น Cloud Server ของเรา สำหรับข้อมูลผลลัพท์ที่รองรับการทำงานคือ ระดับ ผลลัพท์การผลิต, ผลลัพท์การส่งสินค้า, ผลลัพท์การรับสินค้าที่สั่งซื้อ หรือแม้แต่การรับของเข้าออกจากคลัง

บริษัทคู่ค้า

SimLex Series

เรามีระบบ ERP, ระบบบัญชี, การควบคุมการผลิต, ระบบการขายและจัดซื้อ
PAGE TOP